Search Results for: Jose Enrique S. Garcia

0 0

IKA-117 TAONG PAGGUNITA SA PAGPAPAHAYAG IKA-117 TAONG PAGGUNITA SA PAGPAPAHAYAG NG KASARINLAN NG PILIPINAS Ika-11 ng Hunyo 2015 / Ika-6:00 n.u. / Plaza Mayor de Balanga -Mensahe ni Kgg. Jose Enrique S. Garcia ..

9 years ago
280
Comments Off on Mensahe ni Kgg. Jose Enrique S. Garcia III – Ika-11 ng Hunyo 2015 / Ika-6:00 n.u. / Plaza Mayor de Balanga
0 0

BALANGA CITY, Bataan – The Garcia siblings still call the shots in Bataan province following a fresh mandate from its electorates in Monday’s mid-term election. Based on partial unofficial ..

5 years ago
277
Comments Off on Garcias still rule in Bataan
0 0

BALANGA CITY, Bataan – The Garcia siblings still call the shots in Bataan province following a fresh mandate from its electorates in yesterday’s mid-term election. Based on partial unofficial ..

5 years ago
234
Comments Off on Garcias still rule in Bataan