banner

Bataeno board reviewees get financial assistance

Written by
Bataeno board reviewees get financial assistance
  • Butch G.
  • 2 weeks ago

Vice Governor Cris Garcia led the distribution of financial assistance to 500 board reviewees under the Iskolar ng Bataan program of the provincial government at The Bunker last Tuesday. Each beneficiary received P5,000.00.

The vice governor shared with the beneficiaries, “Tiwala sa sarili, dasal, at determinasyon ang susi para maipasa ang board exam. Sa mga hindi pumasa, huwag mawalan ng pag-asa at magpatuloy lang.”

Before becoming vice governor, Garcia was the coordinator of the Iskolar ng Bataan program launched in 2004. She now serves as adviser and regularly attends important activities of the Iskolar ng Bataan. The distribution of financial assistance to board reviewees from the province started in 2017.

Article Categories:
Education

Leave a Reply

Shares