banner

ANG EPEKTO NG SOCIAL MEDIA SA MAG-AARAL AT EDUKASYON

Written by
  • D V.
  • 7 years ago

Ibinahagi ni: Lyra O.Pascual – Pilar, Bataan

 

Sa kasalukuyan, may dalawang bilyong tao ang aktibong gumagamit ng social media sa buong mundo at ito ay nakaaapekto sa buhay at edukasyon.  Ito ay ayon sa Google.com, isang website sa internet.

 

Pinaliit ng social media ang mundo, inuulan tayo ng maraming impormasyon, mas malawak na kaalaman at mas mabuting oportunidad upang magamit ang mga ito.

 

Napag-alaman sa pag-aaral na ang karamihan sa mga tao sa mundo ay may pattern na sinusunod at ito ay ang paggamit ng iba’t-ibang uri ng social media.

 

Sa mga uri ng social media, ang sinasabing pinakakilala ay ang “Facebook” na kung saan ang gumagamit ay maaring magpadala ng mensahe, mag upload ng mga larawan, videos, makipagchat o makipag-usap at iba’t-iba pang gamit nito.

 

Marami pang iba’t-ibang uri ng social media ang ginagamit ng mga mag-aaral, guro, mga magulang ganoon din ng iba’t- ibang uri ng tao sa daigdig. Ang iba pang mga ginagamit ay ang Twitter at Instagram na may iisang layunin – ang makipag-ugnayan at makipagtalastasan sa mga tao sa iba’t-ibang parte ng mundo.

 

Habang dumarami ang gumagamit ng social media ay mapapansin na may mabuti at masamang idinudulot ang paggamit nito. Ayon sa obserbasyon at pananaliksik, karamihan sa mga gumagamit ng social media ay nasa gulang na 14-29. Ilan sa mga mabubuting epekto ay ang madaling pagkalat ng mga kaalaman o mga impormasyon, mabilis na pakikipag ugnayan sa mga taong kasama sa trabaho o hindi man.

 

Nabibigyan din ng magandang pagkakataon ang mga mag-aaral upang lalo pang malinang ang kanilang pagkamalikhain o pagkamakasining at patuloy na pagkakaroon ng mga makabagong ideya. Ang mga kakayahan o talent ng bawat isa ay matutuklasan, halimbawa kung ang isang tao ay magaling umawit, maaari syang matuklasan nang mas madali sa pamamagitan ng videos. Maaari ding gamitin ang Google, isang website upang makapanaliksik ng tungkol sa iba’t-ibang aralin. At ang mga saloobin ng bawat isa ay madaling maipahayag.

 

Sa loob at labas ng silid-aralan ay maaring makipag-uganayan ang mga guro sa mga magaaral para sa pakikipag-talastasan.

 

Sa isang banda, may mga kasamaan din bang makukuha mula sa social media? Unang-una,  hindi mo personal na nakakausap ang isang tao sa social media sapagkat kayo ay nag-uusap sa pamamagitan ng screen lamang.

 

Nawawala din ang pagkakataon na mas matuto pa halimbawa sa mga detalye ng tamang pagbigkas at gramatika ng mga salita at pangungusap.

 

Higit sa lahat ay nagiging sanhi ang social media ng paggamit ng mahabang oras maaring sa laro at pakikipag-usap ng isang mag-aaral na magsisilbing dahilan upang maapektuhan at mapabayaan ang pag-aaral.

 

 

Sanggunian:

  1. A. R. Orencia Literacy and technology integration, The RAP Journal vol. XXX (2007)
Article Tags:
·
Article Categories:
Education · News

Comments are closed.

Shares