banner

COVID-UPDATE: AUGUST 15, 2020

Written by
  • 1Bataan .
  • 2 years ago

COVID-19 UPDATE: Sa huling ulat ng PHO kahapon, ika-15 ng Agosto, umabot na po sa 575 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa ating Lalawigan, pito (7) ang mga nakarecover na at 220 ang nagnegatibo ang resulta ng test.

Lumabas sa contact tracing na labing apat (14) sa mga confirmed positive cases ay nagkaroon ng close contact sa mga nauna nang nagpositibo sa COVID-19. Sila ay ang mga sumusunod:
– Isang 32 taong gulang na lalaki mula sa Dinalupihan
– Isang 78 taong gulang na babae mula sa Abucay
– Isang 8 taong gulang na babae mula sa Abucay
– Isang 17 taong gulang na babae mula sa Abucay
– Isang 18 taong gulang na babae mula sa Abucay
– Isang 39 na taong gulang na lalaki mula sa Mariveles
– Isang 87 taong gulang na babae mula sa Mariveles
– Isang 17 taong gulang na babae mula sa Mariveles
– Isang 6 na taong gulang na babae mula sa Mariveles
– Isang 38 taong gulang na babae mula sa Mariveles
– Isang 39 na taong gulang na babae mula sa Mariveles
– Isang 39 na taong gulang na lalaki mula sa Limay
– Isang 40 taong gulang na babae mula sa Limay
– Isang 68 taong gulang na babae mula sa Limay

Ang iba pa sa mga kumpirmadong kaso ay ang mga sumusunod:
– Isang 32 taong gulang na lalaki mula sa Lungsod ng Balanga
– Isang 24 na taong gulang na babae mula sa Mariveles

Sa kabuuan, umabot na po sa 353 ang bilang ng nakarecover na. Ang mga bagong nakarecover ay ang mga sumusunod:
– Isang 43 taong gulang na babae mula sa Mariveles
– Isang 22 taong gulang na babae mula sa Dinalupihan
– Isang 56 na taong gulang na babae mula sa Dinalupihan
– Isang 60 taong gulang na lalaki mula sa Lungsod ng Balanga
– Isang 35 taong gulang na babae mula sa Lungsod ng Balanga
– Isang 68 taong gulang na lalaki mula sa Lungsod ng Balanga
– Isang 40 taong gulang na babae mula sa Lungsod ng Balanga

Ang bilang ng active cases ay 207 at labing lima (15) ang pumanaw na. Nasa 169 ang naghihintay ng resulta ng test; 9,408 ang nagnegatibo na at 141 ang mga bagong natest. Mula po noong ika-31 ng Enero hanggang sa kasalukuyan ay 10,152 na po ang natest sa ating Lalawigan.

Maaari po ninyong i-access ang real time monitoring ng Bataan sa pamamagitan ng link na ito:
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/daa2c0d5-00e0-4a1c-909a-1ad595e3b056/page/90hMB?s=qSqwBj-u5J4

Upang hindi na po dumami ang kaso ng COVID-19, patuloy po ang ating tagubilin na palaging maghugas ng kamay, manatili sa inyong mga tahanan at kung kinakailangang lumabas ng bahay ay umiwas sa mga mataong lugar, magsuot ng facemask at mag observe ng physical distancing na isang metro.

Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa.

Article Categories:
Covid-19 Update

Leave a Reply

Shares