banner

COVID-UPDATE: AUGUST 17, 2020

Written by
  • 1Bataan .
  • 2 years ago

COVID-19 UPDATE: Sa huling ulat ng PHO kahapon, ika-17 ng Agosto, umabot na po sa 589 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa ating Lalawigan, labindalawa (12 ) naman ang mga nakarecover na at 108 ang nagnegatibo ang resulta ng test.

Ang apat (4) na mga bagong kumpirmadong kaso ay ang mga sumusunod:

– Isang 54 taong gulang na lalaki mula sa Abucay
– Isang 47 taong gulang na lalaki mula sa Orani
– Isang 32 na taong gulang na babae mula sa Samal
– Isang 62 na taong gulang na lalaki mula sa Limay

Sa kabuuan, umabot na po sa 373 ang bilang ng nakarecover na. Ang labindalawang (12) mga bagong nakarecover ay ang mga sumusunod:

– Isang 28 na taong gulang na lalaki mula sa Dinalupihan
– Isang 39 na taong gulang na babae mula sa Limay
– Isang 16 taong gulang na lalaki mula sa Limay
– Isang 34 taong gulang na lalaki mula sa Mariveles
– Isang 35 taong gulang na lalaki mula sa Mariveles
– Isang 49 na taong gulang na lalaki mula sa Mariveles
– Isang 38 na taong gulang na lalaki mula sa Mariveles
– Isang 47 na taong gulang na babae mula sa Mariveles
– Isang 44 na taong gulang na lalaki mula sa Mariveles
– Isang 16 na taong gulang na babae mula sa Orion
– Isang 46 na taong gulang na babae mula sa Samal
– Isang 24 na taong gulang na babae mula sa Samal

Ang bilang ng active cases ay 201 at labing lima (15) ang pumanaw na. Nasa 191 ang naghihintay ng resulta ng test; 9,577 ang nagnegatibo na at 130 ang mga bagong natest. Mula po noong ika-31 ng Enero hanggang sa kasalukuyan ay 10,357 na po ang natest sa ating Lalawigan.

Maaari po ninyong i-access ang real time monitoring ng Bataan sa pamamagitan ng link na ito: https://datastudio.google.com/u/0/reporting/daa2c0d5-00e0-4a1c-909a-1ad595e3b056/page/90hMB?s=qSqwBj-u5J4

Upang hindi na po dumami ang kaso ng COVID-19, patuloy po ang ating tagubilin na palaging maghugas ng kamay, manatili sa inyong mga tahanan at kung kinakailangang lumabas ng bahay ay umiwas sa mga mataong lugar, magsuot ng facemask at mag observe ng physical distancing na isang metro.

Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa.

Article Categories:
Covid-19 Update

Leave a Reply

Shares