banner

Kabataan madaling mahihikayat ng Precision farming

Written by
  • Zeny S.
  • 3 years ago

Isa sa magagandang naidulot ng drip irrigation o precision farming ayon kay Mayor Gila Garcia ay ang mahikayat ng nasabing makabagong teknolohiya mula sa Israel o mabaling ang interes ng mga kabataan sa agrikultura.

Kung noong araw, ayaw ng mga anak ng magsasaka na sundan ang yapak ng kanilang mga magulang dahil sa nakita nilang hirap na dinanas ng mga ito sa pagsasaka, na halos doon na sikatan at lubugan ng araw ay hindi pa rin umalwan ang kanilang buhay; subali’t sa napakagandang resulta ng drip irrigation o precision farming, naniniwala si Mayor Gila, na mababago ang mind set ng mga kabataang ito at tiyak na magkakaroon sila ng interes sa agrikultura.

Ayon pa kay Mayor Gila, pauunlarin ng nasabing proyekto ang kalidad ng buhay ng mga magsasaka, dahil magiging profitable business ang pagsasaka; at matutugunan nito hindi lamang lokal kundi national na pangangailangan sa food sufficiency, availability at affordability dahil dadami ang ani sa mga high value crops na tanim.
Dagdag pa ni Mayor Gila, tataas ang kita pero hindi ganoon kahirap ang proseso ng pagsasaka dahil sa makabagong teknolohiya.

Sinabi rin ni Mayor Gila Garcia, na marami nang estudyante na kumukuha ng kursong agrikultura ang nagtraining na sa bansang Israel, kung saan sila rin ay bibigyan ng oportunidad na magtanim sa mga lupain sa bayan ng Dinalupihan o sa kanilang bayan para maging proof of concept ang resulta ng kanilang natutunan.

Article Tags:
· · ·
Article Categories:
Agriculture · News

Leave a Reply

Shares