banner

COVID-UPDATE: DECEMBER 8, 2020

Written by
  • 1Bataan .
  • 2 years ago

COVID-19 UPDATE: Sa huling ulat ng PHO kahapon, ika-8 ng Disyembre, umabot na po sa 3,474 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa ating Lalawigan, labing pito (17) ang mga bagong nakarecover at 114 ang nagnegatibo ang resulta ng test.

Lumabas sa contact tracing na dalawampu’t apat (24) sa mga confirmed cases ay close contacts ng mga nauna nang nagpositibo sa COVID-19.
1. Isang 50 taong gulang na babae mula sa Abucay
2. Isang 58 taong gulang na babae mula sa Abucay
3. Isang 9 na taong gulang na lalaki mula sa Abucay
4. Isang 60 taong gulang na babae mula sa Abucay
5. Isang 34 na taong gulang na babae mula sa Dinalupihan
6. Isang 14 na taong gulang na lalaki mula sa Dinalupihan
7. Isang 10 taong gulang na lalaki mulasa Dinalupihan
8. Isang 10 taong gulang na babae mula sa Dinalupihan
9. Isang 7 taong gulang na lalaki mula sa Dinalupihan
10. Isang 52 taong gulang na babae mula sa Dinalupihan
11. Isang 35 taong gulang na babae mula sa Dinalupihan
12. Isang 33 taong gulang na babae mula sa Limay
13. Isang 45 taong gulang na babae mula sa Limay
14. Isang 29 na taong gulang na lalaki mula sa Limay
15. Isang 29 na taong gulang na babae mula sa Limay
16. Isang 57 taong gulang na babae mula sa Mariveles
17. Isang 58 taong gulang na lalaki mula sa Mariveles
18. Isang 20 taong gulang na babae mula sa Samal
19. Isang 15 taong gulang na babae mula sa Samal
20. Isang 45 taong gulang na babae mula sa Samal
21. Isang 77 taong gulang na babae mula sa Samal
22. Isang 59 na taong gulang na babae mula sa Lungsod ng Balanga
23. Isang 37 taong gulang na lalaki mula sa Lungsod ng Balanga
24. Isang 23 taong gulang na babae mula sa Lungsod ng Balanga

Ang iba pang kumpirmadong kaso ay ang mga sumusunod:
25. Isang 22 taong gulang na lalaki mula sa Dinalupihan
26. Isang 59 na taong gulang na lalaki mula sa Mariveles
27. Isang 43 taong gulang na lalaki mula sa Samal
28. Isang 27 taong gulang na lalaki mula sa Samal
29. Isang 50 taong gulang na babaeng health worker mula sa Samal

Sa kabuuan, umabot na po sa 3,143 ang bilang ng nakarecover na.
1. Isang 21 taong gulang na lalaki mula sa Lungsod ng Balanga
2. Isang 19 na taong gulang na babae mula sa Lungsod ng Balanga
3. Isang 36 na taong gulang na babae mula sa Lungsod ng Balanga
4. Isang 42 taong gulang na babae mula sa Limay
5. Isang 65 taong gulang na babae mula sa Mariveles
6. Isang 7 taong gulang na babae mula sa Morong
7. Isang 54 na taong gulang na lalaki mula sa Morong
8. Isang 10 taong gulang na babae mula sa Morong
9. Isang 15 taong gulang na lalaki mula sa Morong
10. Isang 20 taong gulang na lalaki mula sa Orani
11. Isang 21 taong gulang na lalaki mula sa Orani
12. Isang 42 taong gulang na babae mula sa Orani
13. Isang 75 taong gulang na lalaki mula sa Orani
14. Isang 73 taong gulang na babae mula sa Orani
15. Isang 43 taong gulang na lalaki mula sa Orani
16. Isang 73 taong gulang na lalaki mula sa Orani
17. Isang 30 taong gulang na lalaki mula sa Pilar

Ang kabuuang bilang ng active cases ay 259 at lahat sila ay naka isolate na; pitumpu’t dalawa (72) ang pumanaw na; 220 ang naghihintay ng resulta ng test; 34,144 ang nagnegatibo na at 146 ang mga bagong natest. Mula po noong ika-31 ng Enero hanggang sa kasalukuyan ay 37,838 na po ang natest sa ating Lalawigan.

Maaari po ninyong i-access ang real time monitoring ng Bataan sa pamamagitan ng link na ito:
https://datastudio.google.com/s/vsS5vdEmMoM

Upang hindi na po dumami ang kaso ng COVID-19, patuloy po ang ating tagubilin na palaging maghugas ng kamay, manatili sa inyong mga tahanan at kung kinakailangang lumabas ng bahay ay umiwas sa mga mataong lugar, magsuot ng facemask at mag observe ng physical distancing na dalawang (2) metro.

Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa.
#1Bataan

Article Categories:
Covid-19 Update

Leave a Reply

Shares