banner

COVID-UPDATE: NOVEMBER 24, 2020

Written by
  • 1Bataan .
  • 3 years ago

COVID-19 UPDATE: Sa huling ulat ng PHO kahapon, ika-24 ng Nobyembre, umabot na po sa 3,186 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa ating Lalawigan, labing pito (17) ang mga bagong nakarecover at 212 ang nagnegatibo ang resulta ng test.

Lumabas sa contact tracing na dalawampu’t apat (24) sa mga confirmed cases ay close contacts ng mga nauna nang nagpositibo sa COVID-19.

1. Isang 37 taong gulang na babae mula sa Abucay
2. Isang 23 taong gulang na lalaki mula sa Dinalupihan
3. Isang 64 na taong gulang na babae mula sa Dinalupihan
4. Isang 67 taong gulang na lalaki mula sa Dinalupihan
5. Isang 32 taong gulangna babae mula sa Dinalupihan
6. Isang 73 taong gulang na lalaki mula sa Dinalupihan
7. Isang 68 taong gulang na lalaki mula sa Limay
8. Isang 55 taong guulang na lalaki mula sa Mariveles
9. Isang 54 na taong gulang na lalaki mula sa Mariveles
10. Isang 57 taong gulang na lalaki mula sa Mariveles
11. Isang 60 taong gulang na lalaki mula sa Mariveles
12. Isang 42 taong gulang na babae mula sa Mariveles
13. Isang 23 taong gulang na babae mula sa Orion
14. Isang 57 taong gulang na babae mula sa Samal
15. Isang 57 taong gulang na lalaki mula sa Lungsod ng Balanga
16. Isang 28 taong gulang na babae mula sa Lungsod ng Balanga
17. Isang 19 na taong gulang na babae mula sa Lungsod ng Balanga
18. Isang 52 taong gulang na babae mula sa Lungsod ng Balanga
19. Isang 16 na taong gulang na lalaki mula sa Lungsod ng Balanga
20. Isang 49 na taong gulang na babae mula sa Lungsod ng Balanga
21. Isang 21 taong gulang na lalaki mula sa Lungsod ng Balanga
22. Isang 46 na taong gulang na babae mula sa Lungsod ng Balanga
23. Isang 19 na taong gulang na babae mula sa Lungsod ng Balanga
24. Isang 57 taong gulang na lalaki mula sa Lungsod ng Balanga
Ang iba pang kumpirmadong kaso ay ang mga sumusunod:
25. Isang 26 na taong gulang na lalaki mula sa Abucay
26. Isang 27 taong gulang na lalaki mula sa Dinalupihan
27. Isang 42 taong gulang na babaeng health worker mula sa Limay
28. Isang 37 taong gulang na babae mula sa Lungsod ng Balanga
29. Isang 50 taong gulang na babae mula sa Lungsod ng Balanga
Sa kabuuan, umabot na po sa 2,889 ang bilang ng nakarecover na.
1. Isang 27 taong gulang na babae mula sa Abucay
2. Isang 36 na taong gulang na babae mula sa Bagac
3. Isang 13 taong gulang na lalaki mula sa Dinalupihan
4. Isang 33 taong gulang na lalaki mula sa Dinalupihan
5. Isang 30 taong gulang na babae mula sa Limay
6. Isang 57 taong gulang na babae mula sa Limay
7. Isang 67 taong gulang na lalaki mula sa Orani
8. Isang 79 na taong gulang na babae mula sa Orani
9. Isang 49 na taong gulang na babae mula sa Orani
10. Isang 56 na taong gulang na lalaki mula sa Pilar
11. Isang 16 na taong gulang na babae mula sa Lungsod ng Balanga
12. Isang 41 taong gulang na lalaki mula sa Lungsod ng Balanga
13. Isang 29 na taong gulang na babae mula sa Lungsod ng Balanga
14. Isang 11 buwang gulang na babae mula sa Lungsod ng Balanga
15. Isang 27 taong gulang na babae mula sa Lungsod ng Balanga
16. Isang 24 na taong gulang na lalaki mula sa Lungsod ng Balanga
17. Isang 25 taong gulang na lalaki mula sa Lungsod ng Balanga
Umabot naman sa animnapu’t pito (67) ang pumanaw na; ang bagong kaso ng pumanaw ay ang 79 na taong gulang na lalaki mula sa Samal. Ang kabuuang bilang ng active cases ay 230 at lahat sila ay naka isolate na; 229 ang naghihintay ng resulta ng test; 31,250 ang nagnegatibo na at 243 ang mga bagong natest. Mula po noong ika-31 ng Enero hanggang sa kasalukuyan ay 34,665 na po ang natest sa ating Lalawigan.
Maaari po ninyong i-access ang real time monitoring ng Bataan sa pamamagitan ng link na ito:
https://datastudio.google.com/s/vsS5vdEmMoM
Upang hindi na po dumami ang kaso ng COVID-19, patuloy po ang ating tagubilin na palaging maghugas ng kamay, manatili sa inyong mga tahanan at kung kinakailangang lumabas ng bahay ay umiwas sa mga mataong lugar, magsuot ng facemask at mag observe ng physical distancing na dalawang (2) metro.
Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa.
#1Bataan

Article Categories:
Covid-19 Update

Leave a Reply

Shares