All posts by: Butch Gunio

0 0

A Limay dialysis center will be opened by the municipal government to help poor patients. “Para sa mga nag-da-dialyis na mga pasyenteng taga-Limay sa inisyatibo ng aming Mayor Nelson David at Sangguniang ..

3 years ago
405
Comments Off on Limay dialysis center for needy patients